Viden og forskning

Forskningsrapport om simulationsprojekt Region Midt

31 October 2019
Anonymous

I denne rapport redegøres for resultaterne af et forskningsprojekt, der har været gennemført som led i et udviklingsprojekt om simulationsbaseret undervisning med brug af mannequin på fem jyske socialog sundhedsuddannelserne. Forskningsprojektet er finansieret af Region Midt og er blevet gennemført i
perioden december 2017 til februar, 2019. De fem social- og sundhedsskoler er SOSU-skolen Fredericia-Vejle- Horsens (FVH), SOSU-skolen Herning, Randers SOSU-skole, SOSU Skive-Thisted-Viborg (STV) og SOSU Østjylland.


I projektet har der været gennemført to dataindsamlinger, der begge omfatter observiews, det vil sige
observationer kombineret interviews på de fem SOSU-skoler. Resultaterne af den første dataindsamling er beskrevet i notatet: ”Dukken er mere livlig”. Resultater fra første dataindsamling i et regionalt simuleringsprojekt på fem midtjyske SOSU-skoler.


I nærværende rapport beskriver vi resultaterne fra anden dataindsamling og sammenligner disse med
resultaterne af første dataindsamling.

Klik her og læs den samlede rapport

 Sorter efter tid

Sorter alle artikler efter det tidspunkt, de er oprettet. Klik fx på den seneste måned og se de nyeste artikler til venstre her på siden.

 Sorter efter emne

Sorter alle artikler efter emne. Klik fx på Teknik og se alle artikler om emnet til venstre her på siden.