Viden og forskning

Storyboardmetode

09 February 2017
Anonymous

Storyboard metoden er en model udviklet af Sygeplejerske Marjorie Miller, som arbejder med simulation ved University of San Fransisco. Formålet med at anvende en storyboard tilgang er at lave et rammesæt for både lærer og elev, så det overordnet er tydeligt for eleven hvilken læringssituation de skal indgå i og hvad vi forventer de skal lære.

De læringsmål som fremgår på elevens storyboard er oversat fra de formelle læringsmål, således eleven finder disse mere forståelige. Rammen og læringsmålene vil ligeledes hjælpe underviseren ved at virke som rettesnor når de debriefer og evaluerer eleven. På denne måde er det læring der er styrende for processen og ikke mindst for eleven.

Modellen opdeler selve scenariet i 5 dele og beskriver bid for bid hvad eleverne kan forvente i scenariet. Kunsten er kun at give eleven de overordnede linjer i scenariet, hvor de fem bidder er fem brikker i et puslespil, hvor eleven selv skal samle hele billedet. Det er her muligt at undervisningsdifferentiere ved at give henholdsvis færre eller flere brikker.

Åbn PDF-dokumentet og se eksempler der viser henholdsvis elevens og underviserens udgave af et scenarie, der handler om vejrtrækning og sygdomme i luftvejene. I underviserens udgave er der i ( ) sat det underviseren forventer eleven vil gøre jævnfør ”best practice”.

KLIK her og se den fulde beskrivelse.

 Sorter efter tid

Sorter alle artikler efter det tidspunkt, de er oprettet. Klik fx på den seneste måned og se de nyeste artikler til venstre her på siden.

 Sorter efter emne

Sorter alle artikler efter emne. Klik fx på Teknik og se alle artikler om emnet til venstre her på siden.